از فرمایشات ما
دم هوا گرم!
رضا رفیع
 

به نظرم در حکایات «لطائف الطوائف»خواندم که شخصی در اوج گرمای عراق،بدانجا سفر کرده بود. چون برگشت،از او پرسیدند:«در عراق چه می کردی؟»گفت:«عرق»!….حالا این روزها هم هرکه از ما می پرسد در تهران چه می کنی،همین پاسخ تاریخی و تکراری را می دهیم: عرق!
دم مولانا گرم که گفت:
آفتابی کز وی این عالم فروخت
اندکی گر بیش تابد،جمله سوخت
دم ما هم گرم که گفتیم:
هر که زیر آفتاب داغ سوخت
شــد پشیمان،کولرش را گرفروخت!

یک پرسش فلسفی: بدترین هوا زمانی است که هم گرم باشد،هم دم داشته باشد. با این حال، من نمی‌فهمم که چرا وقتی می‌خواهند کسی را عزیز بدارند و به او دست مریزاد بگویند؛ می‌گویند: «دمت گرم!»؟….
ـ ای که یخ کنی هی!….(این جمله معترضه را نفهمیدیم خطاب به ما گفت، هر که گفت، یا خطاب به کولری که زیرش نشسته بود؟!)

خبر دلسردکننده:«هواشناسی اعلام کرد که هوا گرمتر
می شود.»
ــ به نقل از هواشناسی!

بسته پیشنهادی: چشم بسته غیب بگوییم، امروز بیستم تیرماه است و با این حساب، تازه در گرماگرم چلّْه تابستان هستیم. فلذا خیلی باید ساده باشیم که خیال کنیم به این زودی ها، داغی هوا دست از سر ما بردارد.
صدبارهم بگوییم«الهی داغش را نبینیم»، فایده ای ندارد. خورشید پارتی بازی حالی اش نمی شود،کار خودش را
می کند.
در بعضی کشورها که اضافه کاری هم دارد! لهذا چاره ای نیست جز ارائه چند راهکار فشرده:
۱ــ کولرگرایی: اگر کار ضروری ندارید بیرون، از زیر کولر جُم نخورید. البته دسته جمعی، زیر کولر ننشینید که احتمال استهلاک آن بیشتر است. به نوبت باشد بهتر است. مخصوصاً در این دوره تحریم ها!

۲ـ یخ زدگی: تا می توانید از یخ استفاده کنید. داخل تشک و بالشت خود،به عوض پشم و پنبه، یخ بریزید.
البته جنس بالشت و تشک نباید از پارچه باشد؛وگرنه خیس می شوید و اطرافیان به شما مشکوک نگاه می کنند. انگار کاری کردید!
۳ــ دوش آب سرد: برای صرفه جویی در مصرف گاز،الآن وقتش است.
اگرچه نمی دانم چرا برخی از آمارها ــ بلاتشبیه عین آمار اشتغال ــ مصرف گاز را دچار افزایش نشان می دهد. فکر کنم که شاخص نمودارش بر اثر گرما منبسط و به سمت بالا دراز شده!….استفاده از دوش آب سرد،هم شما را سرد می کند و هم مصرف گاز را می کشد پایین. نکشید، مشکل از کنتور گاز یا شرکت گازمحله تان است!

۴ـ تقاضا از دانشمندان: اگر گرما باز هم فشار آورد، از دانشمندان بخواهیم که اگر می توانند،کاری کنند که ساعات کار خورشید را کم کنند. همیشه، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند؛ خب یک دو سه ماهی فقط ابر و باد و مه، فقط در کار باشند و جور خورشید را هم بکشند.
زمین که به آسمان نمی آید!(البته عده ای از عقلای قوم دارند اشاره می کنند که چرا، می آید!)

code

نسخه مناسب چاپ