برتری شهرستان همدان در واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی
همدان- خبرنگار اطلاعات: فرماندار همدان با بیان این که همدان در واگذاری پروژه‌هابه بخش خصوصی بالاترین آمار را دارد گفت: اقتصاد مقاومتی مجزا از توسعه و اشتغال نیست.
علی تعالی در جلسه اقتصاد مقاومتی شهرستان همدان،افزود : اقتصاد مقاومتی مجزای از توسعه و اشتغال نیست و مهم‌ترین بحث مورد تاکید رهبری و دولت تولید و اشتغال است که ستاد تسهیل نقش مهمی در این زمینه ایفا کرده است.
وی گفت : تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بسیاری از واحدهای تولیدی را زنده کرده و پیگیری در این ستاد بسیاری از واحدهای تولیدی زمین‌گیر شده را نجات داد و به چرخه تولید برگرداند.فرماندار همدان تاکید کرد: یکی از رویکرد‌های اصلی دولت در حوزه رشد و توسعه و اشتغال، ساز و کاری است که از ابتدای دولت یازدهم تدوین شد و آن تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی کشور، استان و شهرستان‌هاست.
وی با بیان این که تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل نتایج بسیار مطلوبی را در شهر و استان به دنبال داشته است، اضافه کرد: تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان نقش مهمی در رونق تولید و بازگشت واحدهای تولیدی به چرخه تولید ایفا کرده است.تعالی تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل را یکی از دستاوردهای مهم در سطح کشور و استان اعلام کرد و گفت: کارگروه اشتغال شهرستان نیز در راستای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل شده است.

نسخه مناسب چاپ