خورشت کدو
پیوند فرهادی
دلم می‌خواد تو دفترم
عکس یه جنگل بکشم
تو جنگله دلم می‌خواد
یه کدو تنبل بکشم
همون کدو تنبلی که
می‌شه کدو قلقله زن
توی دلش جا می‌گیره
یه دونه خاله پیرزن
دلم می‌خواد قل بخوره
در بیاد از تو دفترم
بیاد تو آشپزخونه مون
کنار دست مادرم
مامان جونم برش داره
باهاش غذایی بپزه
غذایی که دوسش دارم
خورش کدوی خوشمزه!

code

نسخه مناسب چاپ