موافقت اتحادیه جهانی کشتی با پیشنهاد فدراسیون ایران
 

با پیشنهاد ایران به اتحادیه جهانی کشتی، در سیستم رنکینگ، جایگاه کشتی‌گیران برای کشورها لحاظ می‌شود.
به گزارش ایسنا، در جلسه اخیر کمیسیون فنی اتحادیه جهانی کشتی در آلمان، پیشنهاد ایران مبنی بر اینکه جایگاه کشتی‌گیران در رنکینگ برای کشورها لحاظ شود، مورد تایید قرار گرفت.‌ با استدلال ایران در این نشست مبنی بر اینکه در صورت اعطا امتیاز به کشتی گیر به جای کشور، کشورها باید روی یک کشتی گیر متمرکز شوند و سرمایه گذاری کنند و دیگر سرمایه ها از بین می روند، مقرر شد رنکینگ سیستم برای کشورها لحاظ شود و مثلا اگر کشتی گیر در وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی می گیرد نفر جایگزین وی هم امتیازاتش جزو رنکینگ برای کشور به حساب بیاید.‌ همچنین در نظر گرفتن جوایز مالی برای کشتی گیران شرکت کننده در تورنمنت های بین المللی رنکینگ سیستم با توجه به پیشنهاد ایران مورد تایید قرار گرفت. البته تصویب نهایی این اصلاحات موکول به جلسه هیات رئیسه در پاریس شده است.
حسن رحیمی در صدر برترین آزادکاران جهان
در جدیدترین رده‌بندی برترین آزادکاران جهان حسن رحیمی، حسن یزدانی و کمیل قاسمی به ترتیب در رده اول، دوم و سوم جای گرفتند.‌رده بندی برترین کشتی گیران آزادکار جهان در ماه میلادی (جولای) اعلام شد که حسن رحیمی در جایگاه نخست وزن ۵۷ کیلوگرم، حسن یزدانی در جایگاه دوم وزن ۸۶ و کمیل قاسمی در جایگاه سوم وزن ۱۲۵ کیلوگرم قرار دارند.

نسخه مناسب چاپ