رقابت آسیایی ۲۱ کاراته کار ایران در قزاقستان
رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا امروز آغاز می‌شود و نمایندگان ایران در روز نخست به مصاف حریفان خواهند رفت.
به‌ گزارش ‌ایسنا، شانزدهمین دوره مسابقات نوجوانان، جوانان و امیدهای قهرمانی آسیا و چهاردهمین دوره مسابقات بزرگسالان قهرمانی آسیا از امروز در آستانه قزاقستان آغاز می‌شود و نمایندگان کشورمان طی چهار روز رو در روی رقبایشان قرار می گیرند.
نمایندگان ایران در روز نخست رقابت‌ها، سیدمجید وکیلی و زینب سادات حسینی نمایندگان در کاتای انفرادی نوجوانان و احمدرضا محمودی و حدیثه جمال در کاتای انفرادی جوانان مقابل رقبا قرار می‌گیرند. همچنین در کومیته رده سنی نوجوانان در گروه پسران، پوریا اقدسی در وزن ۵۲- کیلوگرم، حسین خدری در ۵۷- کیلوگرم، عرفان داوودی در ۶۳- کیلوگرم، امیرحسین بیگدلی در ۷۰- کیلوگرم و کامران بصیری در ۷۰+ کیلوگرم کاراته‌کاهای کشورمان هستند و در گروه دختران معصومه محسنیان در ۴۷- کیلوگرم، سیده سوده خلیلی در ۵۴- کیلوگرم، حدیثه طالبی در ۵۴+ کیلوگرم به روی تاتامی خواهند رفت.
در گروه سنی جوانان هم علیرضا علیزاده در وزن ۵۵- کیلوگرم، محمدرضا مرادی در ۶۱- کیلوگرم، سیدعلی کریمی در ۶۸- کیلوگرم، باربد صداقت در ۷۶- کیلوگرم، و مجید نیکوهمت در ۷۶+ کیلوگرم در گروه پسران و لیلا برجعلی در ۴۸- کیلوگرم، فاطمه سعادتی در ۵۳- کیلوگرم، مبینا حیدری در ۵۹- کیلوگرم و مینا یوسفی در ۵۹+ کیلوگرم در گروه دختران۲۱ ، نمایندگان کشورمان در نخستین مرحله هستند.
سایر ملی پوشان در روزهای آتی رقابت‌های خود را آغاز خواهند کرد.تیم‌ ‌ملی کاراته ایران در دو بخش مردان و زنان و در هر چهاررده سنی نوجوانان، جوانان امید و بزرگسالان در مسابقات قهرمانی آسیا حضور دارند.

نسخه مناسب چاپ