اجرای طرح مهر نیاز به مشارکت و همراهی دستگاه های اجرایی دارد
قزوین – خبر نگار اطلاعات :
طرح مهر با هدف ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های آموزش و پرورش در آستانه بازگشایی مدارس و پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت در طول سال تحصیلی در قزوین اجرا می شود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین در نشست شورای آموزش و پرورش استان با تاکید برضرورت همکاری تمامی دستگاه های اجرایی استان برای تسریع در پیشبرد و اجرای طرح مهر آموزش و پرورش،افزود: به تمامی فرمانداران و بخشداران ابلاغ خواهدشد تا نهایت همکاری را با آموزش و پرورش استان داشته باشند و آموزش و پرورش نیز باید تلاش کند انتظارات از هر دستگاه به صورت جداگانه و تفکیک شده در قالب پیشنهاد به آنها ارائه شود.
سید سعید شاهرخی با اشاره به هدایت تحصیلی دانش آموزان گفت :
‌هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم موضوعی حساس در آموزش و پرورش است که از یک سو نیازمند یک جهت دهی و توسعه متوازن و از سوی دیگر مستلزم در نظر گرفتن علاقه و استعداد دانش آموزان است .
وی در ادامه بر ضرورت اطلاع رسانی و تبیین مناسب ابعاد مختلف انتخاب رشته دانش آموزان به خانواده ها تاکید کرد وافزود : با تمامی امکانات و ظرفیت ها توان خود را برای آموزش،توجیه و ایجاد انگیزه در دانش آموزان بکار می گیریم تا با آموزش درست و مشاوره های مناسب این چالش به درستی برطرف شود .
شاهرخی در پاسخ به انتقاد مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین نسبت به تغییر کاربری زمین‌های آموزشی نیز گفت: در تهیه طرح‌های جامع شهری بر اساس سرانه ها و طراحی شهرها نقاطی را با توجه به تراکم جمعیت و میزان دانش آموزان برای فضاهای آموزشی معین می کنند .
وی افزود: متولیان امور شهری از جمله مسکن و شهرسازی و شهرداری ها موظفند سرانه آموزشی شهر را تامین کنند و کمیسیون ماده ۵ می تواند تغییر کاربری دهد .
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین برلزوم پیگیری این موضوع متناسب با نیازهای آموزش و پرورش استان تاکید کرد و گفت: اگرچه این زمین ها کاربری آموزشی دارند اما مالکیت آنها با آموزش و پرورش نیست و ممکن است صاحبان زیادی داشته باشند که آنها هم فشارهایی برای تعیین تکلیف زمین ها به مدیریت شهری تحمیل می کنند که در این صورت باید قانون درباره آنها رعایت شود.

نسخه مناسب چاپ