ابتکار: آگاهی مردم درباره محیط زیست باید به تغییر رفتار منجر شود
سرویس سیاسی – اجتماعی: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از روابط عمومی‌های محیط زیست کشور خواست از تمامی‌ظرفیت‌های موجود برای ارتقای سطح آموزش، فرهنگ و حساسیت مردم در حوزه محیط زیست بهره گیرند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، معصومه ابتکار در نشست یکروزه مدیران روابط عمومی‌ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها، گفت: با توجه به اهمیت بحث کلیدی، مهم و حساس محیط زیست و توسعه پایدار، در ماه‌های آینده باید گزارش عملکرد دولت و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه شود. البته پیش از این گزارش دو ساله عملکرد دولت یازدهم در حوزه محیط زیست تهیه شده است.
وی با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با برخی استانداران برای انتشار گزارش عملکرد محیط زیست دستگاه‌های استانی، اظهار داشت: این موضوع می‌تواند در تمامی‌استان‌ها و زیر نظر استانداران پیگیری شود تا به این شکل نقشه راه محیط زیست استان‌ها بر اساس عملکرد محیط زیستی دستگاه‌های استانی شکل گیرد.
ابتکار با یادآوری این که روابط عمومی‌ها ویترین و پیشانی سازمان‌ها و نهادها هستند، خاطرنشان کرد: گرچه تنظیم روابط یک دستگاه با رسانه‌ها به ویژه با توجه به توسعه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی جدید از اهمیت ویژه ای در فعالیت روابط عمومی‌ها برخوردار است،اما نباید فعالیت آنها محدود به این موضوع باشد.
معاون رئیس جمهوری افزود: یکی دیگر از فعالیت‌های مهمی‌که باید توسط روابط عمومی‌ها صورت پذیرد، توسعه و بسط فرهنگ محیط زیست از طریق گسترش همکاری‌ها و ارتباطات با سایر نهادها و دستگاه‌ها به ویژه از طریق روابط عمومی‌های سایر دستگاه‌ها است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تفاهمنامه‌های منعقد شده بین سازمان حفاظت محیط زیست با وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دادگستری، اظهار داشت: غالب تفاهمنامه‌های منعقد شده از ظرفیت بسط همکاری‌های اطلاع رسانی به ویژه اطلاع رسانی عملکرد دستگاه‌ها در حوزه محیط زیست برخوردار هستند و روابط عمومی‌ها باید این موضوع را پیگیری کنند.
وی همچنین با اشاره به ماهیت فرابخشی محیط زیست، تاکید کرد: اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی در حوزه حفظ محیط زیست باید جزیی از برنامه‌ها و مسئولیت‌های تمامی‌بخش‌ها به ویژه دستگاه‌های دولتی باشد.
این مقام مسئول تلاش و اقدام‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوز دولت الکترونیک و نقش دولت الکترونیک در کاهش چالش‌های محیط زیستی چون کاهش آلودگی هوا از طریق کاهش رفت و آمدها و مراجعات یا مصرف کمتر کاغذ را از جمله مواردی دانست که می‌تواند در رویکرد اطلاع رسانی روابط عمومی‌این دستگاه مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از نتایج یک نظرسنجی در زمینه میزان اثرگذاری کمپین‌های محیط زیستی سخن گفت و اظهار داشت: پس از این نظرسنجی که سال گذشته صورت گرفت، مشخص شد به رغم آنکه میزان حساسیت مردم نسبت به موضوعات محیط زیستی افزایش یافته، میزان اطلاعات و آگاهی آنها درباره موضوعات مختلف محیط زیستی به میزانی که بتواند به تغییر رفتار منجر شود، افزایش نداشته و همچنان باید در این زمینه تلاش شود.
در پایان نشست یکروزه مدیران روابط عمومی‌ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها، با حضور معصومه ابتکار از روابط عمومی‌های برتر محیط زیست در سال ۱۳۹۵، تقدیر شد‌.

نسخه مناسب چاپ