بهره برداری از نخستین تونل ۲ طبقه تهران تا مهر
سرویس سیاسی – اجتماعی: معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از پیشرفت ۸۰ درصدی عملیات ساخت تونل ارتباطی خیابان آرش با بلوار اسفندیار و بزرگراه نیایش خبر داد.
علیرضا جاوید در حاشیه بازدید میدانی از این پروژه گفت: عملیات لاینینگ نهایی ششمین تونل ترافیکی پایتخت با استفاده از دو دستگاه قالب بتن ریزی
دو خطه و یک دستگاه قالب یک خطه ادامه دارد و تاکنون بیش از ۸۰ درصد از سطح دیواره‌ها و سقف تونل زیر پوشش نهایی بتن رفته است.
وی با بیان این که تونل ارتباطی خیابان آرش با بلوار اسفندیار و بزرگراه نیایش نخستین تونل ۲ طبقه ترافیکی در کشور به شمار می آید، ابراز امیدواری کرد فاز نخست این طرح راهگشای ترافیکی طی نیمه دوم شهریورماه امسال آماده بهره برداری شود. گفتنی است بهره برداری از ششمین طرح تونلی شهر تهران سبب تسهیل دسترسی های شرقی- غربی در یکی از پرتراکم ترین مناطق پهنه شمالی پایتخت(منطقه ۳) خواهد شد. تونل آرش- اسفندیار که از خیابان آرش شرقی آغاز می شود و با عبور از زیر بزرگراه مدرس، خیابان آرش غربی، بلوار آفریقا، بلوار اسفندیار و خیابان ولی عصر(عج) به وسیله یک رمپ خروجی به ابتدای بزرگراه نیایش می رسد، شامل حدود ۱۴۰۰ متر مسیر تونلی و بیش از ۱۱۰۰ متر مسیر دسترسی است.

نسخه مناسب چاپ