مجلس نمایندگان آمریکا کمک های مالی واشنگتن به پاکستان را کاهش داد
سرویس خارجی: مجلس نمایندگان آمریکا بودجه دفاعی سال ۲۰۱۸ این کشور را با رقم سنگین ۶۹۶ میلیارد دلار، تقریباً سه برابر دوره اوباما، درحالی تصویب کرد که در آن کاهش کمک به پاکستان لحاظ شده است.
بودجه دفاعی آمریکا با توجه به درخواست «دونالد ترامپ»، رئیس جمهوری این کشور افزایش چشمگیری داشته که اعتراضاتی را نیز در این کشور به دنبال داشت.بخشی از بودجه دفاعی آمریکا مربوط به محدود کردن کمک مالی به پاکستان و تعیین شرایط خاص برای ادامه این کمک‌ها می‌باشد.
کنگره آمریکا اعلام کرد کمک مالی به پاکستان مشروط به همکاری برای جنگ با طالبان افغانستان است که این موضوع در بودجه دفاعی در نظر گرفته شد. از سوی دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در نشست هفتگی خود اعلام کرد دولت افغانستان باید برای مجاب کردن طالبان به گفت‌وگو، مشوق‌هایی را در نظر بگیرد.

نسخه مناسب چاپ