رانش زمین در خمارلو
تبریز -خبرنگار اطلاعات: بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت مخاطرات طبیعی آذربایجان شرقی در پی رانش زمین در محدوده شرقی ورودی شهر خمارلو ۴۱خانه مسکونی و واحدهای تجاری در معرض تهدید و آسیب این محدوده تخلیه شدند.امین امینیان فرماندار خداآفرین با اشاره به سابقه رانش زمین در این محدوده از شهر خمارلو ، افزود : به منظور مدیریت اصولی موضوع و تصمیم گیری بهتر در این راستا، موقعیت زمین و کیفیت خاک این منطقه از سوی پژوهشکده سوانح طبیعی تهران مطالعه خواهد شد.
رئیس مدیریت بحران خداآفرین در باره اسکان موقت این خانوارها گفت: با هماهنگی لازم ۴۱خانوار در معرض تهدید رانش زمین در خانه معلم و مدارس این شهرستان اسکان یافتند.خمارلو مرکز شهرستان خداآفرین در ۲۵۰ کیلومتری شمال تبریز واقع است.

نسخه مناسب چاپ