هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه و رونق اقتصادی
 

شاخص بورس بیانگر این است که متوسط افزایش و کاهش قیمت سهام به چه نحوی بوده و به عنوان معیار ارزیابی عملکرد محسوب می شود و افزایش آن معمولا به این معنی است که تقاضا نسبت به عرضه در بازار سرمایه بیشتر بوده و تاثیر آن افزایش سطح قیمت ها در حوزه بازار است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نقدینگی موجود در جامعه واقعی نیست و شبه نقدینگی محسوب می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، محمدرضا پورابراهیمی داورانی در باره وضع بورس کشور گفت: شاخص بورس بیانگر سطح عمومی قیمتها در حوزه سهام یا سایر فعالیت ها در بازار سرمایه محسوب می شود و بیانگر وضع قیمتی است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: می توان گفت شاخص بورس بیانگر این است که متوسط افزایش و کاهش قیمت سهام به چه نحوی بوده و به عنوان معیار ارزیابی عملکرد محسوب می شود و افزایش آن معمولا به این معنی است که تقاضا نسبت به عرضه در بازار سرمایه بیشتر بوده و تاثیر آن افزایش سطح قیمت ها در حوزه بازار است.
پورابراهیمی داورانی با بیان اینکه کاهش شاخص بورس به مفهوم افزایش عرضه نسبت به تقاضا است، گفت: روش ها و فرمول های متعددی برای محاسبه شاخص در بورس های دنیا اعمال می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه محاسبه شاخص بورس در کشور گفت: فرمول محاسبه شاخص بورس در ایران متاثر از فرمول های بین المللی در این حوزه است.
وی در این رابطه ادامه داد: در ایران شاخص هایی مانند شاخص قیمت، شاخص قیمت بازده و شاخص صنعت و سایر شاخص ها که در حوزه بازار سرمایه تعریف شده است، البته برخی اوقات تعدیل هایی وجود دارد، به دلیل اینکه در بازار سرمایه به طور مثال سهام شناور؛ دامنه حد مجاز نوسان و امثال موضوعات مذکور وجود دارد که قاعدتاً تاثیرگذار است.
پورابراهیمی داورانی گفت: محاسبه شاخص بورس با تعدیل هایی در ایران نسبت به شاخص هایی که در دنیا اعمال می شود، همراه است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: شاخص بورس منعکس کننده وضع فعلی اقتصاد در حال رکود ایران است؛ عدم تغییر یا تغییرات جزئی که در شاخص اتفاق می افتد، بیانگر این است که روند بهبود اقتصاد کشور به واسطه سودآوری شرکت ها، روند مطلوبی نیست و شاخص بورس از وضعیت خوبی برخوردار نیست.
پورابراهیمی داورانی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه شاخص بورس تا چه حد بیانگر وضع عملکرد بازار بورس است؟ گفت: قاعدتاً شاخص معیار قابل توجهی از وضع بازار است، البته در زمان و شرایط خاص ممکن است تاثیرپذیری هایی داشته باشد.
وی در این رابطه افزود: تاثیرپذیری شاخص بورس از اتفاقات سیاسی جزئی از ذات بازار است و شاخص چیزی جدا از بازار نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفتگوی خود در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه در نوسانات ارزی سال ۹۱ آیا روند کلی شاخص بورس متاثر از عملکرد این بازار بود گفت: شاخص بورس علاوه بر اینکه متاثر از سودآوری است، از قیمت سهام شرکت ها هم تاثیرپذیر بوده که البته خود آن از تغییرات ناشی از قیمت دارایی پایه و تغییرات ناشی از سودآوری شرکت ها تاثیرپذیر است که پیش بینی سودها را همراه دارد و این موضوعات بر روی قیمت سهام شرکت ها تاثیرگذار است.
پورابراهیمی داورانی گفت: در سال ۹۱ که شوک ارزی در کشور ایجاد شد، شرکت های بورسی از لحاظ سودآوری در وضع مطلوبی نبودند، اما قیمت دارایی پایه شرکت ها با افزایش روبرو شد، بنابراین تغییرات قیمت مبتنی بر تغییرات قیمت دارایی های پایه شرکت ها بوده است.
وی با بیان اینکه تحلیل شاخص بورس بسیار مهم است، گفت: تحلیل وضع شاخص بورس از بُعد سودآوری بوده و افزایش قیمت دارایی ها نکته قابل تاملی است،گاهی شاخص بورس از افزایش قیمت دارایی پایه ای به طور مثال ساختمان، تجهیزات متاثر می شود اما نباید فراموش کرد تغییرات قیمت دارایی پایه شرکت های بورسی کم اتفاق می افتد؛ به طور مثال شوک ارزی در کشور کم اتفاق می افتد این در حالی است که سودآوری شرکت ها می تواند مستمر باشد.
وی ادامه داد:سودآوری شرکت های بورسی، یک روش عملیاتی قابل اتکاء است اما تغییرات قیمت دارایی پایه در اقتصاد کم اتفاق می افتد.
پورابراهیمی داورانی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه افزایش نقدینگی جامعه چه تاثیری روی شاخص بورس دارد؟ گفت: افزایش نقدینگی اگر به نحوی مدیریت و هدایت شود که به سمت بازار سرمایه سوق داده شود، می تواند تاثیرات خوبی در مجموع اقتصاد داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر افزایش نقدینگی به سمت طرف تقاضا در بازار سرمایه باشد سبب می شود متوسط قیمت ها در بازار سرمایه افزایش پیدا کند، اما اگر نقدینگی ها به سمت بازار سوداگری انتقال یابد به چالش منجر می شود؛ بنابراین جهت هدایت نقدینگی مهم است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اولویت ها و سیاست های اقتصادی کشور و عملکرد تیم اقتصادی دولت در سوق نقدینگی ها به سمت بازار مولد موثر است، البته سازمان بورس در اجرای سیاست ها تاثیرگذار است.
پورابراهیمی داورانی گفت: افزایش نقدینگی در رشدشاخص بورس تاثیرگذار نبوده به دلیل اینکه نقدینگی موجود در جامعه یک نقدینگی واقعی نیست و شبه نقدینگی محسوب می شود و به عبارتی فقط یک داده حسابداری است. وی در تشریح این موضوع گفت: بانک ها تسهیلات و منابعی ارائه کرده اند و پس از محاسبه سود و جریمه دیرکرد در پایان دوره در ترازنامه خود لحاظ کرده اند و براساس آن تصمیم گیری انجام شده اما این نقدینگی ها واقعی نیست و می توان گفت که فقط شبه نقدینگی است.
پورابراهیمی داورانی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار چه برنامه ای برای جذب نقدینگی های خود در جامعه داشته باشد؟ افزود: یکی از اهداف تشکیل بازار سرمایه، جذب نقدینگی های خرد است و حُسن بازار سرمایه عملکرد مویرگی آن و جذب منابع خرد است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سازمان بورس و اوراق بهادار عملیات اجرایی فعالیت ها را انجام می دهد، اما اگر سیاست های کلان مانند نرخ سود سپرده های بانکی با افزایش روبه رو شود باعث خلل در کار سازمان بورس می شود و بازار بورس در جذب پول با مشکل مواجه می شود.
پورابراهیمی داورانی گفت: کارهایی در زمینه جذب نقدینگی های خرد در بورس شده، اما می توان گفت که این فعالیت ها در سطح مطلوب نیست، به دلیل اینکه بازار پول، رقیب بازار سرمایه است. وی ادامه داد: البته بازار سرمایه هم در رقابت مذکور نقش داشته و راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری به نحوی در بازده سرمایه گذاری اقتصاد کشور نرخ شکنی بوده و خود این موضوع به بازار سهام آسیب زده است.
پورابراهیمی داورانی افزود: راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه رقیبی برای بازار سهام شده که عملا صدمه وارد کرده است؛ یعنی اوراق بهادار با درآمد ثابت از اوراق بهادار با درآمد متغیر پیشی گرفته این در حالی است که باید موضوع معاملات سهام پیشرفت کند. وی ادامه داد: با وجود اینکه ابزار بدهی، یک ابزار خوب است اما صندوق هایی که با رویکرد ابزار بدهی هستند خودشان به عامل مخرب برای بازار سهام، تبدیل می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص جذابیت های بازارهای دیگر نسبت به بازار بورس گفت: در حال حاضر وضع بازار مسکن در رکود بوده، البته بازار طلا هم تقریبا در آرامش است و با توجه به سیاست های دولت برای تعدیل نرخ ارز، بازار ارز هم خیلی جایگاهی ندارد.
پورابراهیمی داورانی گفت: اگر وضع رکودی در اقتصاد کشور بهبود یابد بازار سرمایه می تواند به جایگاه خوبی دست یابد و توانایی رقابت داشته باشد و مهم این است که اقتصاد از رکود خارج شود تا شرکت ها به سودآوری دست یابند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه وضع نقدشوندگی در بازار بورس کشور به چه نحوی است، گفت:در کل می‌توان گفت نقد شوندگی در بورس از وضعیت خوبی برخوردار است البته برخی از نمادها بسته است.
وی ادامه داد: باید نمادهای بسته در بورس بازگشایی شود و در این راستا سریع‌تر تعیین تکلیف شود یعنی اگر قیمت‌ها حتی با کاهش روبرو شود، بهتر از وضع فعلی در مورد نمادهای مذکور است.
پورابراهیمی داورانی ادامه داد: در حال حاضر نماد برخی از بانک‌ها، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها مدتی است که بسته هستند و باید اصلاحاتی در صورت‌های مالی داشته باشند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت‌وگوی خود با بیان اینکه سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور قابل توجه و رو به رشد است، گفت: سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور باید در آینده هم افزایش یابد.
پورابراهیمی داورانی در ارزیابی وضع بورس کالای کشور گفت: در کل وضع بورس کالا خوب است و حوزه فعالیت این بورس به نحوی است که باعث شفاف‌سازی معاملات می‌شود. وی در این رابطه ادامه داد: بورس کالا می‌تواند به شفافیت در طرف عرضه و تخصیص منابع و همچنین قیمت‌گذاری صحیح کالاها کمک کند و در چند سال گذشته بورس کالا از موفقیت نسبی برخوردار بود.

نسخه مناسب چاپ