اعلام شرایط جدید صدور دسته چک بانکی
تحویل دسته چک به مشتریان دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیر جاری یا مشمولین موضوع ماده هفت قانون صدور چک ممنوع است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل ۸۰ درصد از برگه‌های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده به بانک خواهد بود.
بر اساس ابلاغیه به بانک‌های کشور،نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی است.
بنابراین گزارش، برای جلوگیری از بروز هرگونه سوء استفاده و کلاهبرداری احتمالی از طریق چک، بر شناسایی کامل شخص حقیقی و حقوقی به منظور افتتاح حساب جاری تاکید می شود.
مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات دستورالعمل حساب جاری با هیات مدیره هر بانک است و در صورت تخلف، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور می شود.
فرم اشخاص دارای بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی با نظارت واحد بازرسی آن بانک تکمیل و به طور مستمر در دو مقطع پایان شهریور و پایان اسفند هر سال به منظور اتخاذ تدابیر نظارتی مقتضی ارائه می شود.
روابط عمومی موسسه اعتباری کاسپین هم اعلام کرد: تاکنون ۸۵۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برای تعیین تکلیف ۴۰۳ هزار و ۷۲۵ نفر از سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار فرشتگان (تعاونی ادغام شده در کاسپین) پرداخت کرده که ۶۰۰ میلیارد تومان آن خط اعتباری بانک مرکزی بوده است.
روند تعیین تکلیف سپرده‌های تعاونی منحله فرشتگان بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی و بر اساس برنامه زمان بندی تعیین شده همچنان در حال اجراست و تاکنون بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران از سوی بانک مرکزی اختصاص داده شده و این مبلغ در حال افزایش است.

نسخه مناسب چاپ