اگر Control Panel از منوی ویندوز ۱۰ ناپدید شد؟
 

در صورتی که مایکروسافت گزینه Control Panelرا از منوی WinXما حذف کرد می‌توانیم آن را دوباره برگردانیم. شاید برای خیلی از ما پیش آمده باشد که با نصب مجدد ویندوز ۱۰ به منظور از میان برداشتن اشکالات رایانه ای، Control Panel را دیگر در جای همیشگی خود نبینیم. به عبارتی، گزینهControl Panelدر منوی WinXکه همیشه وقتی روی Startکلیک راست می‌کنیم یا کلید‌های Windowsو Xرا روی صفحه کلید می‌زنیم ظاهر می‌شود، دیگر دیده نمی‌شود. این بدان معنا نیست که این گزینه حذف شده است.
مایکروسافت به تدریج در حال جا به جا کردن کاربرد Control Panelبه Settingsاست. ولی با توجه به این که Control Panelبرای بسیاری از ما خیلی ضروری است، همیشه عادت داریم که آن را به جایSettings در منوی WinX ببینیم. برای برگرداندن آن به محل قبلی، ابتدا به یک shortcutاز Control Panelنیاز داریم. به جای این که خودمان یک shortcutایجاد کنیم، می‌توانیم یک shortcutاز پیش ساخته شده را از لینک German-language blog Deskmodder.deدانلود کنیم که به صورت یک فرمت ZIPشده است. سپس پوشه آن را unzipمی‌کنیم و لینک را روی دسک تاپ می‌گذاریم. باید توجه داشته باشیم که این هنوز خود Control Panel نیست.
در مرحله بعد باید File Explorerرا با فشردن کلیدهای Windowsو Eباز کرده و سپس روی نوار addressکلیک کنیم. در این جا عبارت زیر را وارد می‌کنیم:
%LOCALAPPDATA%MicrosoftWindowsWinXGroup2
سپس کلید Enterرا می‌زنیم. نباید فراموش کنیم که Settings app shortcutدر این پوشه همان Control Panel نامگذاری شده است. پیش از این که بتوانیم Control Panelواقعی را برگردانیم، باید shortcutایجاد شده از آن را از بین ببریم.
برای این کار، ابتدا محض اطمینان از همه یا میانبرهای (shortcut) موجود در این پوشه یک backupمی‌گیریم که فقط لازم است همه میانبرها را Drag-and-dropکنیم و در یک پوشه جدید روی دسک تاپ ذخیره کنیم. نام دلخواهی را روی پوشه جدید می‌گذاریم که در واقع «WinX Backups» نام خوبی می‌تواند باشد.
وقتی که این مرحله از کار نیز انجام شد، به File Explorerباز می‌گردیم و میانبرهایControl Panel فعلی را حذف می‌کنیم. پس از آن، میانبرجدید را از روی دسک تاپ Drag-and-dropمی‌کنیم و در پوشه Win-Xقرار می‌دهیم. حالا Windows Explorerرا دوباره راه اندازی می‌کنیم تا تغییرات ایجاد شده در WinXرا ببینیم. اکنون آزمایش می‌کنیم تا ببینیم که عملکردها خوب اجرا می‌شوند یا نه. همه پنجره‌های File Explorerرا باید ببندیم، سپس روی یک نقطه از taskbarکلیک راست کنیم و از روی منوی ظاهر شده باید Task Manager را انتخاب کرد. همچنان که Task Managerباز است، نوار غلطان را به قسمت پایینی Processes tabهدایت کرده، سپس روی Windows Explorerو پس از آن روی Restartکلیک می‌کنیم. برای یک لحظه taskbarما به دلیل این که Explorerدر حال راه اندازی دوباره است محو می‌شود. پس از آن، روی منوی استارت کلیک راست می‌کنیم یا کلیدهای Windowsو Xروی صفحه کلید می‌زنیم. خواهیم دید که Control Panelدوباره روی منوی WinXظاهر شده است.
*فرهنگ البرزی

code

نسخه مناسب چاپ