درج نماد در سامانه پس از معاملات
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد شرکت تولید و صادرات ریشمک سامانه پس از معاملات خبر داد.
شرکت تولید و صادرات ریشمک با سرمایه ۴ر۱۱ میلیارد تومانی و برنامه افزایش سرمایه ۱۶۱ درصدی از دو محل جذاب در بازار دوم معاملات فرابورس، درج و در نوبت عرضه اولیه ایستاد.به گزارش روابط عمومی سمات، این شرکت جدید که با پلاک ۸۸ بازار دوم معاملات فرابورس و نماد “دریشمک” در گروه مواد و محصولات دارویی و زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی، حاضر خواهد بود از سال ۱۳۴۸ در زمینه تولید پودر و عصاره شیرین بیان از ریشه گیاه شیرین بیان در شیراز (بعد از انتقال از تهران به شیراز در سال ۱۳۵۰) فعال بوده و در حال انتقال کارخانه به شهرستان سپیدان (با پیشرفت ۵۲ درصدی تا سال گذشته) است تا قادر به افزایش تولید از ۶ر۱ به ۳ هزار تن باشد.
در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری مرکزی نماد شرکت تولید و صادرات ریشمک را در سامانه پس از معاملات درج کرد تا شرایط برای عرضه اولیه این شرکت فراهم شود.

نسخه مناسب چاپ