پرداخت سود انواع اوراق به سهامداران
سرپرست امور تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالا شرکت سپرده گذاری مرکزی با بیان اینکه هم اکنون در حدود بیش از ۸۰ نوع اوراق (اجاره، مرابحه، مشارکت، گواهی سپرده، اوراق رهنی، اسناد خزانه و استصناع) در بازار سرمایه منتشر شده است، اظهار داشت: سود این اوراق به صورت ماهانه و یا سه ماهه یکبار به سرمایه گذاران پرداخت می شود.
به گزارش روابط عمومی سمات، هادی علی پور با بیان مطلب فوق افزود: بیش از ۶۰۴۳ میلیارد و ۶۳۱ میلیون ریال سود انواع اوراق به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد.وی تصریح کرد: زمان سررسید اوراق اجاره شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار، رایتل، آموزش و پرورش، قائد بصیر و کاشی و سنگ پرسپولیس یزد در مرداد است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را به سرمایه گذاران پرداخت می کند.
علی پور ادامه داد: سود اوراق مشارکت شرکت های توسعه خاورمیانه، سیمان کردستان، لیزینگ رایان سایپا، سیمان کردستان، توسعه خاورمیانه و شهرداری های شیراز، تهران، سبزوار، مشهد و کرج اواخر ماه آینده به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.
سرپرست امور تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالا سمات خاطر نشان کرد: سررسید سود اوراق گواهی سپرده بانک رفاه وبانک پارسیان و اوراق مرابحه وزارت تعاون در مرداد ماه است که شرکت سپرده?گذاری مرکزی سود این اوراق را به سرمایه گذاران پرداخت می کند.

نسخه مناسب چاپ