امروز در تاریخ
سرآغاز قیام ایرانیان
۲۵ جولای ۶۴۵ مردم «شهر ری» که به تصرف اعراب درآمده بود بر ضد حاکم عربِ شهر خود قیام کردند که این بپاخیزی آنان بعدا به دست نظامیان اعزامی «سعد بن ابی وقّاص» سرکوب شد.
در آن زمان هنوز یزدگرد سوم آخرین شاه ساسانی ایران زنده بود و در شمال خاوری کشور (خراسان بزرگتر) مقاومت می کرد.
در همین سال مردم شمال غربی ایران (آذربایجان) نیز بر ضد حکومت عرب قیام کردند که آنان نیز به دست نیروهای «ولید عقبه» سرکوب شدند.
چندی بعد شهر استخر (شیراز) نیز که اعراب را موقتا اخراج کرده بود دوباره به دست نیروهای عرب به فرماندهی «عثمان ابن عاص» افتاد. شهر باستانی استخر بارها بر ضد اعراب قیام کرده بود.

هدف هیتلر
طبق اسنادی که در دهه ۱۹۷۰ انتشار یافت، سفیر وقت ایران در مسکو سوم اَمُرداد ۱۳۲۰ (یک ماه پیش از تعرّض نظامی لندن و مسکو به ایران) درباره اولتیماتوم مورخ ۲۸ تیرماه این سالِ دو دولت انگلستان و شوروی به دولت ایران یک گزارش شفاهی توسط پیکی ویژه به تهران فرستاده و در آن خبر داده بود دولت شوروی که به دلیل پیشروی سریع آلمان در خاک آن کشور به دولت انگلستان احساس نیاز می کند به خواست این دولت، اولتیماتوم مشترک را امضاء کرده و اولتیماتوم اخراج آلمانی ها از ایران یک بهانه است؛ انگلستان می خواهد به ایران لشکر بکشد و از شوروی خواسته است که کمک کند زیرا که گمان می کند که میان سران ایران و آلمان قول و قرار هایی برای تصرف مشترک خاورمیانه گذارده شده
است .
دکتر دیوید اروین تاریخدان انگلیسی نیز در یک سخنرانی گفته بود که طبق یک توافق ضمنی و محرمانه با رضاشاه پهلوی که از سال ۱۹۳۵ (۱۳۱۴ هجری) تقریبا خود را از سلطه و نفوذ انگلستان خارج ساخته بود، هیتلر تصمیم داشت که با کمک ارتش ایران خاور میانه و هند را از دست انگلستان خارج سازد .
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ