تمهیدات فرماندار ساوجبلاغ برای ساخت کمربندی روستای برغان
کرج – خبرنگار اطلاعات: فرماندار ساوجبلاغ در بازدید از روند اجرایی پروژه کمر بندی روستای برغان در جریان مشکلات آن قرار گرفت.رئیس اداره راه و شهرسازی ساوجبلاغ در این باره گفت : با توجه به اهمیت ساخت کمربندی روستای برغان فرماندار شهرستان ساوجبلاغ ضمن د یداراز روند اجرایی این پروژه که ۲ر۱ کیلومتر طول و یک دهانه پل دارد برای حل مشکلات موجود بر سر راه ساخت این محور راهکارهای مناسبی ارائه کرد.
مهندس مهدی حسنی از جمله مشکلات بر سر راه ا یجاد این محور را بویژه معارضین حریم رودخانه و دکل های برق و تخصیص اعتبارات لازم برای ساخت این محور برشمرد.پالیزگیر فرماندار ساوجبلاغ نیز پس از بازدید از روند اجرایی این پروژه گفت : همکاری ادارات آب و برق برای بر طرف شدن مشکل معارضین این محور ضروری است وی همچنین برای تخصیص بودجه لازم وعده داد تمام تلاش خود را برای جذب اعتبارات به کار گیرد تا در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از این محور باشیم.

نسخه مناسب چاپ