امروز در تاریخ
اولویت سرکوبی خزرها
۲۶جولای سال ۱۹۹ میلادی ، بلاش چهارم شاه اشکانی ایران اقوام مهاجر خزر را که ازشمال شرقی آسیای میانه به سوی غرب به حرکت در آمده و دسته ای از آنها وارد برخی از مناطق ساحلی دریای مازندران (درقفقاز) شده و درحال دست اندازی بیشتری بودند به آن سوی دربند عقب راند. بلاش با این که در معرض حمله نیروهای «سه وروس» امپراتور روم بود که وارد ساحل شرقی مدیترانه شده و قلمرو ایران را تهدید می کردند، به بیرون راندن خزرها اولویت داد.

شکست سخت ارتش روم از ایران
۲۶ جولای ۲۹۷ ارتش ایران در نقطه ای نه چندان دور از رود فرات، میان حرّانو الرقه ارتش روم به فرماندهی گالریوسداماد دیوکلتیانوسامپراتور وقت را شکستی سخت داد. گالریوس که پس از این شکست به آنتیوک عقب نشینی کرده بود مورد تحقیر شدید دیوکلتیانوس قرار گرفت.

محاکمه مدیرکل آلمانی بانک ملی ایران!
محاکمه دکتر «لیند بلات» مدیرکل آلمانی بانک ملی ایران که با جعل ترازنامه و حساب های سود و زیان مرتکب گزارش خلاف واقع و اختلاس شده بود از ۲۵ جولای سال ۱۹۲۹ (۱۳۰۸ خورشیدی) در دادگستری تهران آغاز شد.همراه با «لیندبلات» چند همکار آلمانی او نیز محاکمه شدند .

اجباری شدن ثبت ازدواج و طلاق در ایران
لایحه اجباری شدن ثبت نکاح و طلاق سوم امرداد سال ۱۳۱۰ به مجلس تسلیم و بحث درباره آن که با مخالفت هایی رو به رو شده بود از روز بعد (چهارم امرداد) آغاز شد.
مخالفان و از جمله روحانیون می گفتند که امر ازدواج و طلاق به «لفظ» و حضور دو شاهد استوار می شود و ثبت آن اختیاری باید باشد، ولی «داور» وزیر دادگستری وقت پاسخ می داد که بسیار دیده شده که یک طرف ازدواج پس از فوت شهود دبه درآورده و حتی پس از تولد طفل، منکر ازدواج شده است. مخالفان لایحه، افزایش تشریفات نکاح را باعث فرار افراد مجرد از ازدواج و در نتیجه گسترش فساد و فحشاء اعلام می کردند.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ