تدوین سند ترویج سواد و فرهنگ دریایی در کتاب‌های درسی
وزیر راه و شهرسازی با ارائه گزارشی به رئیس‌جمهوری، از تدوین سند ترویج سواد و فرهنگ دریایی در کتاب‌های درسی خبر داد.
‌به گزارش روابط عمومی‌سازمان بنادر و دریانوردی، عباس آخوندی در این گزارش با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری بین دو وزارتخانه راه و شهرسازی و آموزش و پرورش و همچنین هماهنگی‌های به‌عمل آمده بین سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، مبنی بر توسعه فرهنگ دریا محور و نقش کتاب‌‌های درسی در انتقال مفاهیم و گسترش فرهنگ سازی پایدار، گفته است: طی سه سال گذشته مطالعات گسترده‌ای در زمینه بررسی نقش دریا به عنوان پایه توسعه، جایگاه ترویج مفاهیم دریایی در کتاب‌های آموزشی کشورهای صاحب نام در حوزه‌های دریایی و همچنین بررسی وضع کتاب‌های درسی کشور در سال ۱۳۹۲ از نظر محتوای دریایی انجام شد.
در این گزارش وی با اشاره به بند دو سیاست اقتصاد مقاومتی موضوع اجرای نقشه جامع علمی‌کشور و با هدف استفاده بهینه از موهبت خدادادی دسترسی کشور به دریا در توسعه اقتصادی، ضمن تأیید ضرورت فرهنگ سازی در حوزه دریا از طریق افزایش محتوای کتاب‌های درسی، از تدوین سند ترویج سواد و فرهنگ دریایی در کتاب‌های درسی خبر داد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تا سال جاری ۳۲ عنوان از کتاب‌های مقاطع مختلف تحصیلی مورد بازنگری قرار گرفته است، آورده است: تحقق این اقدام فراگیر و اثرگذار ملی که نمادی از حسن تعامل دستگاه‌های حاکمیتی در شناسایی، برنامه ریزی و رفع چالش‌های کشور است، می‌تواند ضمن فرهنگ‌سازی و تغییر بنیادی باورهای دانش آموزان، زمینه‌های بهره مندی بیشتر از دریا را به عنوان فرصت توسعه اقتصادی، افزایش رفاه و امنیت کشور فراهم کند.

نسخه مناسب چاپ