قرارداد سرمایه‌گذاری در بخش فیبرنوری بزودی امضا می‌شود
بزودی قرارداد سرمایه گذاری خارجی در فیبر نوری کشورمان به ارزش ۷۵۰ میلیون یورو با یک شرکت اروپایی نهایی خواهد شد.
دکتر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بدون ذکر نام شرکت اروپایی در این قرارداد، ورود شرکت های خارجی برای انجام سرمایه گذاری در بخش های مختلف کشور را از مزایای اجرای برجام عنوان کرد و افزود: اجرای برجام ارتباط بخش های علمی و دانشگاهی کشورمان را که تا پیش از آن با مشکل مواجه بود، گسترش داد و ارتباط اساتید ایرانی را با جهان برای ارتقای سطح علمی کشور میسر کرد.
وی با بیان اینکه برجام دستاوردهای مهم و مختلفی برای کشورمان داشته است، ازمهمترین دستاوردهای آن را می‌توان در بخش های علمی و تکنولوژیک عنوان کرد و در ادامه به تسهیل ارتباط بخش های فنی و تکنولوژی کشور با مجامع جهانی در سایه اجرای برجام اشاره کرد و گفت: برجام زمینه ورود فناوری های جدید را فراهم کرد. همچنین اکنون بسیاری از شرکت های ایرانی دارای بازارهای صادراتی شده اند و می توانند محصول های تولیدی خود را به راحتی صادر کنند.

نسخه مناسب چاپ