کمیسیون اروپا، لهستان را به اخراج از این اتحادیه اروپا تهدید کرد
سرویس خارجی: رئیس کمیسیون اروپا در انتقاد از اقداماتی که در لهستان در راستای اصلاحات دستگاه قضایی صورت می‌گیرد، ورشو را به تعلیق عضویت در اتحادیه اروپا تهدید کرد. «ژان کلود یونکر» اعلام کرد: «اگر دولت لهستان به زیرپا گذاشتن استقلال دستگاه قضایی و قوانین این کشور ادامه دهد، ما هیچ انتخاب دیگری نداریم که ماده ۷ را اجرایی کنیم.»کمیسیون اروپایی همچنین تهدید کرده است که حق رای لهستان در اتحادیه اروپا را تعلیق خواهد کرد. در همین حال، دادگاه عدالت اروپا (ECJ) حکم داد: کشورهای اتریش و اسلوونی می توانند پناهجویانی را که در جریان بحران سال ۲۰۱۵ وارد این کشورها شده و درخواست پناهندگی دادند را به اولین کشور مقصد آنها در اروپا بازگردانند.

نسخه مناسب چاپ