در‌خشش وزنه‌برداران جوان ایران در آسیا
 

تیم جوانان وزنه برداری ایران در مسابقات قهرمانی آسیا به مقام قهرمانی دست یافت و نوجوانان ایران هم بر روی سکوی سوم قاره کهن ایستادند.
به گزارش ایرنا، پنجمین و آخرین روز مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا به میزبانی سالن ارتش شهر کاتماندو نپال و با رقابت اوزان ۸۵، ۹۴، به اضافه ۹۴، ۱۰۵ و به اضافه ۱۰۵ کیلوگرم پیگیری شد.
در این اوزان مهدی پاپی، امیر رضا عسگری دون، عباس زندی، حمیدرضا زارع، رضا بیرالوند، حسین ساکی، محمد شهاب انداز، رحمان اورامه، قاسمعلی محمدپور و محسن ایمانی ملی پوشان کشورمان به روی تخته رفتند و موفق به کسب ۱۸مدال شدند. در اوزان ۶۹ و ۷۷ کیلوگرم هم در دو روز گذشته ملی پوشان کشورمان هفت مدال به دست آورده بودند.
دسته ۸۵ کیلوگرم نوجوانان‌
مهدی پاپی ملی پوش دسته ۸۵ کیلوگرم تیم نوجوانان، در حرکت یکضرب وزنه۱۲۳ کیلوگرم را مهار کرد، در حرکت دوضرب ۱۵۸کیلوگرمی را بالای سر برد و در مجموع با ۲۸۷ کیلوگرم درجایگاه پنجم قرار گرفت.
امیر رضا عسگری دیگر وزنه بردار دسته ۸۵ کیلوگرم تیم نوجوانان، در حرکت یکضرب ۱۴۰ کیلوگرم، در حرکت دوضرب ۱۶۵ کیلوگرم را به ثبت رساند تا در مجموع با ۳۰۵کیلوگرم به دو مدال نقره حرکت یکضرب و مجموع دست یابد و در حرکت دوضرب چهارم شد.
دسته ۸۵ کیلوگرم جوانان‌
عباس زندی عضو تیم جوانان در وزن ۸۵ کیلوگرم، ‌ درحرکت یکضرب وزنه ۱۴۶کیلوگرمی را به نام خود ثبت کرد و در حرکت دوضرب وزنه ۱۶۵کیلویی را بالای سر برد و در مجموع با وزنه ۳۱۱ کیلوگرم در جایگاه چهارم ایستاد.
دسته ۹۴ کیلوگرم نوجوانان‌
حمیدرضا زارع دیگر ملی پوش کشورمان که در گروه Bدسته ۹۴ کیلوگرم شرکت داشت، در حرکت ۱۲۳یکضرب، در حرکت دوضرب۱۵۲ کیلوگرم و مجموع ۲۷۵ کیلوگرم در جایگاه چهارم قرار گرفت.
دسته ۹۴ کیلوگرم جوانان‌
رضابیرالوند ملی پوش دسته ۹۴ کیلوگرم جوانان کشورمان، در حرکت یکضرب وزنه ۱۶۶کیلوگرم را مهار کرد و به مدال طلا دست یافت. ولی در حرکت دوضرب سه بار پیاپی وزنه ۲۰۶ کیلویی را نتوانست مهار کند تا از دو مسابقه حذف شود.
دسته به اضافه ۹۴ کیلوگرم نوجوانان‌
حسین ساکی در حرکت یکضرب وزنه ۱۶۰ کیلوگرم را مهار کرد، در حرکت دوضرب وزنه ۱۸۸ کیلوگرمی را بالای سر برد و در مجموع با ثبت وزنه ۳۴۸ کیلوگرم به دو مدال طلا یکضرب و مجموع دست یافت و در حرکت دوضرب نقره گرفت.
محمد شهاب انداز در حرکت یکضرب وزنه ۱۳۷ کیلوگرم مدال برنز، در حرکت دوضرب وزنه ۱۹۱ کیلوگرمی را به نام خود ثبت کرد و طلا گرفت تا در مجموع ۳۲۸ کیلوگرم به مدال نقره رسید.
دسته ۱۰۵ کیلوگرم جوانان‌
رحمان اورامه وزنه برداری که در دسته ۱۰۵ کیلوگرم به مصاف حریفان رفت، در حرکت یکضرب وزنه ۱۵۲کیلوگرم را مهار کرد و نقره گرفت، در حرکت دوضرب وزنه ۲۰۸ کیلوگرمی را بالای سر برد و در مجموع با ۳۶۰ کیلوگرم به دو مدال طلا دسته ۱۰۵ کیلوگرم دست یافت.
دسته به اضافه ۱۰۵ کیلوگرم جوانان‌
قاسمعلی محمدپور وزنه بردار دسته به اضافه ۱۰۵ کیلوگرم تیم جوانان، در حرکت یکضرب وزنه ۱۶۲ کیلوگرم را مهار کرد، در حرکت دوضرب وزنه ۲۰۰کیلوگرمی را بالای سر برد و در مجموع با ثبت وزن ۳۶۲کیلوگرم، به سه مدال طلا دست یافت.
محسن ایمانی ملی پوش فوق سنگین جوانان کشورمان، موفق به مهار وزنه۱۵۸ کیلوگرمی در حرکت یکضرب شد، در حرکت دوضرب وزنه ۱۸۶ کیلویی را به نام خود ثبت کرد تا در مجموع با ۳۴۴ کیلوگرم به سه مدال برنز دست یابد.
پیش از این هم؛ روح اله بیرالوند (دسته ۶۹ کیلوگرم رده سنی نوجوانان دو مدال نقره در حرکت دوضرب و مجموع)، حسین سلطانی (دسته ۶۹ کیلوگرم رده سنی جوانان دو نشان برنز حرکت دوضرب و مجموع)، افشین طاهری (رده سنی نوجوانان دسته ۷۷ کیلوگرم دو گردن آویز نقره در حرکت یکضرب و مجموع)، حسین غزالیان (دسته ۷۷ کیلوگرم رده سنی جوانان یک مدال نقره یکضرب) بدست آورده بودند.
رده بندی تیمی جوانان:۱- ایران۵۲۳ امتیاز۲-چین ۴۸۲ امتیاز۳- ازبکستان ۴۴۷ امتیاز
نوجوانان:۱- ازبکستان ۵۴۹ امتیاز ۲- تایلند ۵۳۶ امتیاز۳-ایران ۵۰۲ امتیاز

نسخه مناسب چاپ