محمدرضا باهنر: ۱۸میلیون نفر زیر خط فقرند
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بی انصافی‌است اگر بگوییم سطح رفاه در سال‌های بعد از انقلاب کم شده‌است، گفت: در عین حال نارضایتی‌هایی هم در میان مردم وجود دارد که باید برطرف شود.
به گزارش ایسنا، محمدرضا باهنر در بیست و دومین نشست گفتگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بیان اینکه اگر بخواهیم به شکل عددی و کمی درباره رفاه صحبت کنیم شاید باید گفت در برخی موارد تا ده‌ها برابر رفاه ما پس از انقلاب افزایش یافته است ، ادامه داد: با این حال همچنان مشکلاتی وجود دارد و البته باید این موضوع را هم مورد توجه قرار دهیم که چقدر به آنچه که از یک جامعه اسلامی انتظار می رفته است، رسیده ایم.وی ادامه داد: از سال ۴۱تا ۵۵متوسط رشد اقتصادی ما ۱۰و پنج دهم درصد بوده و از سال ۸۴تا ۹۱متوسط رشد اقتصادی ما سه درصد بوده و نرخ بیکاری پیش از انقلاب همواره تک رقمی و بعد از انقلاب همواره دو رقمی بوده و همچنین متوسط تورم در سال‌های بعد از انقلاب ۲۰ درصد بوده، ضمن این که اکنون ۱۸ میلیون نفر زیر خط فقر هستند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در سال ۸۴با فرمان رهبری سند چشم‌انداز بیست ساله را تعریف کردیم که طی آن قرار بود به رتبه اول در منطقه برسیم، اما امروز دوبی از ما جلو زده است و متاسفانه باید گفت که روز به روز از آن دورتر شده ایم‌؛
هرچند که در مواردی مثل انتشار مقالات پیشرفت هایی داشته ایم اما در مجموع معدل ما همین بوده که اعلام شده است.

نسخه مناسب چاپ