تصویب یک فوریت نامگذاری خیابانی به نام “مریم میرزاخانی”
 

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهرتهران از تصویب یک فوریت طرح نامگذاری خیابانی به نام مریم میرزاخانی خبر داد.
محمد سالاری در گفتگو با ایسنا، با بیان این که یک فوریت الزام شورای شهر تهران برای نامگذاری یکی از معابر و اماکن شاخص شهر تهران به نام مریم میرزاخانی تقدیم هیات رئیسه شده است، گفت: در جلسه شورای شهر تهران طرح نامگذاری یکی از اماکن پایتخت به نام این نابغه نامدار ریاضی با امضای اکثریت اعضای شورای شهر تقدیم هیات رئیسه شد.
وی افزود: با تصویب یک فوریت این نامگذاری، کمیسیون نامگذاری موظف خواهد شد که نسبت به جانمایی خیابانی به نام این نابغه ریاضی اقدام کند.

نسخه مناسب چاپ