تسریع در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
اجرای درست و دقیق سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی چالش‌ها و فراز و فرودهای بسیاری داشته است. حدود ۳۷ سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران می‌گذرد، اما متأسفانه هنوز موفق به عرضه یک الگوی موفق اقتصادی برای ملت‌مان و جهان اسلام نشده‌ایم. اجرای صحیح و دقیق سیاست‌های اقتصادی به همان اندازه اهمیّت دارد که مذاکرات هسته‌ای و حتی بیشتر از آن، حائز اهمیت است. با اجرای درست سیاست‌های خصوصی‌سازی برای اقتصاد کشور، ظرفیت‌سازی بسیار عظیمی صورت می‌گیرد که نه افراط درخصوصی‌سازی و نه تفریط در آن است و گام بلندی در راه پیشرفت و توسعه و ترقّی کشور است و موجبات رضایت و خشنودی مردم و جوانان را فراهم می‌کند و امید و جانی دوباره به کالبد اقتصاد کشورمان می‌دمد. جای بسی تأسف است که تقریباً ۱۰ سال از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد، اما تا به حال تقریباً ۱۳ درصد از این سیاست‌ها اجرا شده است، حال آن‌که سیاست‌های یاد شده زیربنای اقتصاد کشورند و بدون اجرای اصولی این سیاست‌ها، نخواهیم توانست به یک الگوی درست و موفق اقتصادی تبدیل شویم. با اجرای این سیاست‌ها است که انحصار از میان می‌رود، رانت‌خواری ریشه‌کن می‌شود و فضای سالم رقابتی در عرصه‌های اقتصادی شکل می‌گیرند و نیز عدالت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحقق می‌یابد. و به عبارت دیگر توقف در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به فروپاشی اقتصاد اسلامی می‌انجامد و همچنین موجب شکل‌گیری نابهنجاری‌های بیشتر و فراوان‌تر در کشور و جامعه خواهد شد که در نتیجه، عدم رضایت مردم را به همراه خواهد آورد.بنابراین اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ باید با شتاب و سرعت بیشتر و منطقی‌تری به پیش‌ برود و هرگز متوقف نشود. اجرای این سیاست‌ها در حوزة مدیریتی و اختیار خودمان است و هیچ ارتباطی با فشارها و تحریم‌های جهان غرب ندارد.
هاتف علوی رستمی ـ بهشهر
ایمیل گفته ها و نوشته ها(ویژه خوانندگان) neveshteh@ettelaat.com

نسخه مناسب چاپ