هر سال عمر ساختمان معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی است
عمر مفید ساختمان در کشور ۳۰ است که به ازای یک سال افزایش عمر ساختمان حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی در سرمایه ملی خواهیم داشت.
آقای تُرفِخ عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن استان تهران با بیان این مطلب به خبرگزاری صدا و سیما گفت: صنعت مسکن یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد و جامعه است و رکود آن تاثیر مستقیمی بر صنایع وابسته دارد و موجب آسیب‌های شغلی و اجتماعی زیادی در کشور می‌شود.
وی تاکید کرد: با کاهش ساخت و سازها علاوه بر اینکه که اشتغالزایی در کشور کمتر خواهد شد، آسیب‌های اجتماعی هم بیشتر می‌شود.
تُرفِخ تصریح کرد: این روند همچنین باعث انباشت تقاضا می‌شود و در سالهای آتی علاوه بر هجوم تقاضا و افزایش قیمت باعث ورود دوباره سوداگران به بازار مسکن می‌شود.وی با اشاره به اینکه خانه‌های خالی عمدتا لوکس و فاقد متقاضی هستند، تصریح کرد: عدم تناسب بین عرضه و تقاضا در کشور وجود دارد، برای ساختمان‌های لوکس تقاضا کمتر و عرضه زیاد شده است، زیرا برای سرمایه گذار ساخت و ساز با متراژ پایین جذابیت ندارد.نامبرده تاکید کرد: با سیاست گذاری‌های درست باید برای سرمایه گذار انگیزه ایجاد کرد و بسته‌های تشویقی به آنها داد.
وی ‌تاکید کرد: ساختمان سازی در کشور حرفه‌ای نیست و سازنده فقط به فکر منافع خودش است که این روند باعث کاهش طول عمر ساختمان‌های کشور شده است.

نسخه مناسب چاپ