امروز در تاریخ
اولتیماتوم تند شاپور ذوالاکتاف به امپراتوری روم
سوم دسامبر سال ۳۵۹ میلادی امپراتور روم، کنستانتیوس دوم اولتیماتوم شدید اللحنی به این شرح از شاپور دوم (ذوالاکتاف) شاه وقت ایران از دودمان ساسانیان دریافت کرد:”پس از تحیّت …، آگاه باش که طبق اسناد و مکتوب های موجود و نوشته های مورخان، اراضی و سرزمین های آن سوی رود خانه استرومون در تراکیه تا مرز مقدونیه متعلق به ایران بوده
است.
آن امپراتور باید آنجا را از نیروهای مسلح خود تخلیه کند تا ماموران ما بتوانند در آن مناطق به جمع کردن مالیات و تمشیت امور بپردازند.
اگر فرستاده من ـ حامل این یادداشت، دست خالی باز گردد، پس از پایان زمستان دستور خواهم داد که ارتش این سرزمین ها را با توسل به زور پس بگیرد …. (نامه که با الفاظ مؤدبانه پایان می یابد موجود است).”.

از آمیدا (شهر آمِد ـ دیاربکر) ـ شاه
‌ امپراتور روم که درگیر دشواری های داخلی و نافرمانی بعضی از ژنرالهایش بود پاسخ نامه شاپور دوم را موکول به مشورت با سنای روم کرد.
شاپور دوم منتظر پاسخ روم نماند و در بهار سال
۳۶۰ میلادی دست به حمله نظامی زد و پس از تصرف «بزابده» به پیشروی خود ادامه داد.

نخستین عمل پیروزمندانه پیوند قلب
۱۲ آذرماه ۱۳۴۶، برای نخستین بار در تاریخ پزشکی، دکتر کریستیان بارناردجراح قلب و تیم او در بیماستان «گروت شور»شهر کِیپ تاون در جمهوری فدرال آفریقای جنوبی عمل پیوند قلب انجام داد که از آن پس امری عادی شده است.

امپراتور کار خبر درگذشت
فرانک ارنست گانت- یکی از امپراتوران کار خبر – سوم دسامبر ۱۹۵۷ در ۸۱ سالگی درگذشت.
کمپانی رسانه ای او در سال ۲۰۰۳ در گوشه و کنار جهان دارای ۹۵ روزنامه، ۵۹۱ مجله، ۲۲ فرستنده تلویزیونی، دهها فرستنده رادیویی و یک خبرگزاری بود.
بزرگترین روزنامه این گروه «یو اس ای – تودی»است که همزمان در ۶۰ کشور انتشار می یابد .
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ