کشف ۶ کیلومتر لوله انتقال قاچاق سوخت در سیریک
* ماموران انتظامی شهرستان سیریک، ۶ کیلومتر لوله انتقال‌ گازوییل قاچاق را کشف و معدوم کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان سیریک گفت: قاچاقچیان سوخت این خط لوله را از روستا به دریا در منطقه روستای زیارت حسن آباد جاگذاری کرده بودند. وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون در شهرستان سیریک بیش از ۳۰۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ۲۰ کیلومتر لوله انتقال گازوئیل معدوم شده است.

نسخه مناسب چاپ