تعیین سرپرست دانشگاه آزاد چهارمحال و بختیاری
شهرکرد- خبر نگار اطلاعات : فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی ‘ مظاهر نیکخواه ‘ را به عنوان سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی چهارمحال و بختیاری منصوب کرد.
دکتر مظاهر نیکخواه، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد است که فرزند شهید خسرو نیکخواه است و کتاب ‘ دادا خسرو’ را در حوزه دفاع مقدس درباره این شهید منتشر کرده است.پیش از این عبدالله قاسمی پیربلوطی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد چهارمحال و بختیاری فعالیت می کرد که پس او ‘ فرهاد خاکسار حقانی ‘ به عنوان سرپرست موقت این دانشگاه معرفی شد.این دانشگاه دارای ۳۲۰ نفر اعضا هیات علمی، استاد و مربی است و ۸۰۰۰ دانشجو در رشته های مختلف در این دانشگاه مشغول فراگیری علم و دانش هستند.تاکنون ۵۰هزار نفر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد چهارمحال و بختیاری دانش آموخته شده اند که بخشی از این دانشجویان نیز اشتغال دارند و یا زمینه اشتغال آنها در استان یا بیرون از استان در ادارات و نهادها یا بخش خصوصی فراهم شده است.هم اکنون ۲۳کانون دانشجویی و ۵تشکل سیاسی فرهنگی در دانشگاه ازاد اسلامی از سوی دانشجویان فعال شده است.

نسخه مناسب چاپ