افزایش حداقل گردش مالی افراد برای تشکیل پرونده مالیاتی
حداقل گردش مالی افراد برای تشکیل پرونده مالیاتی افزایش یافت. فریدون طلایی‌زاده مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران دیشب با استناد به مصوبه سازمان امور مالیاتی کشور در جدول اصلاح شده آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم گفت: جمع گردش بدهکار یا بستانکارتمامی حساب های اشخاص حقیقی از این پس از رقم ۵ میلیارد ریال قبلی به ۵۰ میلیارد ریال در یک سال شمسی (یا معادل ارزی آن) افزایش یافته است.
به گفته وی، طبق توافق اخیر مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصاد و دارایی و علیرضا آوایی وزیر دادگستری، بخشی از جداول تعیین حد آستانه اطلاعات مالی و پولی افراد اصلاح و ابلاغ شد و به این ترتیب، با افزایش میزان این حد در پاره‌ای از اطلاعات، دایره شمول اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم کاهش یافت.
در این اصلاحیه جمع تمامی تسهیلات ریالی و ارزی اشخاص حقیقی ( به استثنای تسهیلات مسکن) در یک سال شمسی که قبلا ۵۰ میلیون ریال بود، برای تشکیل پرونده مالیاتی به ۵ر۱ میلیارد ریال افزایش یافت.

نسخه مناسب چاپ