توسعه فضای موزه میراث فرهنگی ماسوله
فومن – خبرنگار اطلاعات : مدیر پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری ماسوله گفت : به منظور توسعه فعالیت های موزه ای پایگاه میراث فرهنگی، فضای جدیدی به مجموعه موزه میراث ماسوله افزوده شد.
دکتر پور علی افزود : در این فضای جدید مجموعه ای از سکه های تاریخی متعلق به مجموعه دار گیلانی، مهران اشراقی نمایش داده شده است.وی گفت : همچنین بخشی از اموال مردم شناسی مربوط به سوابق چلنگری و تفنگ سازی که توسط اهالی به موزه اهدا شده نمایش داده می شود.

نسخه مناسب چاپ