شماره بعدی روزنامه اطلاعات شنبه منتشر می‌شود
به اطلاع خوانندگان علاقه‌مند و وفادار اطلاعات می‌رسانیم، به‌خاطر تعطیلات ایام مبارک میلاد پیامبر‌اعظم‌ و امام‌جعفر‌صادق، روز پنجشنبه روزنامه اطلاعات منتشر نمی‌شود و شماره بعدی روزنامه، روز شنبه ۱۸ آذر منتشر خواهد شد.

نسخه مناسب چاپ