ایجاد دبیرخانه جشنواره زعفران در بهاباد
بهاباد یزد- خبرنگار اطلاعات: توجه به گیاهان دارویی از اولویت های جهادکشاورزی استان یزد است و در این استان به خاطر محدودیت منابع آبی باید محصولاتی را کشت کنیم که ارز آوری داشته باشد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد در دومین جشنواره استانی زعفران طلای سرخ که به میزبانی شهرستان بهاباد برگزار شد، اظهار داشت: کشور ما دارای ۱۱ اقلیم از ۱۳ اقلیمی که در دنیا وجود دارد؛ بوده و این پتانسیل خدادادی بسیار خوبی در زمینه گیاهان دارویی است.
«سید جمال سجادی ‌پور» افزود: استان های کویری مثل استان یزد باید به سمت گیاهان دارویی حرکت کنند؛ باید این جایگاه را اعتلا ببخشیم که بر می گردد به رسالت همه ما و بهره برداران که با انتخاب الگوهای کشت مناسب بتوانیم شاهد ارزآوری و تولید خوب در بخش کشاورزی باشیم.
همچنین باید کشت ها را از قالب سنتی به سمت مکانیزه و ردیفی سوق دهیم تا برداشت مکانیزه را شاهد باشیم.
وی گفت: امیدواریم علاقمندان در شهرستان بهاباد وارد کار بسته بندی شوند و از اعتباراتی که در این زمینه گذاشته شده است استفاده کنند تا بتوان شاهد رونق صادرات این محصول و ایجاد برند در شهرستان بهاباد و استان بوده و در بازارهای جهانی حضور مؤثری داشته باشیم. دبیرخانه دائمی جشنواره زعفران در بهابادایجاد خواهد شد تا وارد فاز علمی و دریافت مقالات شویم و بتوان با استفاده از تجاربی که کسب می شود در راستای اعتلای زعفران گام برداریم.

نسخه مناسب چاپ