جهانگیری: تدوین برنامه کاهش تلفات جاده ای ضروری است
با وجود افزایش تولید خودرو و افزایش تعداد سفرها، خوشبختانه در چند سال اخیر شاهد کاهش چشمگیر تلفات جاده ای بوده ایم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری،دکتر اسحاق جهانگیری دیروز در جلسه بررسی نقشه راه بهبود ایمنی راه های کشور با بیان این مطلب افزود: کاهش تلفات جاده ای نشان می دهد دست اندرکاران این بخش، موضوع ایمنی جاده ها را وجهه همت خود ساخته اند.
وی در این جلسه میزان تلفات جاده ای در کشور را قابل قبول ندانست و با بیان این که باید برای کاهش تلفات چاره ای اندیشیده شود، بر لزوم تدوین یک نقشه راه با برنامه زمانبندی مشخص و با اهداف کمی تاکید کرد و افزود: این نقشه راه باید گونه ای باشد که وظایف و تکالیف هر دستگاه و منابع مالی مورد نیاز هم مشخص باشد.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به گزارش وزارت راه و شهرسازی در خصوص جلسات کمیسیون بهبود ایمنی راههای کشور و تدوین نقشه راه بهبود ایمنی راههای کشور، از دستگاه های مرتبط به خاطر مشارکت در تدوین این برنامه قدردانی کرد و از وزیر راه و شهرسازی خواست این نقشه راه و راهکارهای عملی آن را در قالب یک سند ملی برای تصویب در جلسه هیات وزیران مطرح کند.
وی افزود: خوشبختانه موضوع ایمنی جاده ها و کاهش تلفات موضوعی است که مورد اتفاق همه جریانات سیاسی، شخصیت ها و مسئولین کشور است؛ بنابراین اگر راهکارهای اطمینان بخشی برای کاهش تلفات جاده ای و ایمن‌سازی جاده های کشور تدوین شود، بی تردید از حمایت ملی در کشور برخوردار خواهد بود.
دکتر جهانگیری همچنین بر اهمیت توسعه حمل و نقل ریلی و کاهش حمل و نقل جاده ای در کشور تاکید کرد و اظهار داشت: توسعه حمل و نقل ریلی از سیاست‌های قطعی در کشور است که یکی از آثار آن کاهش تلفات جاده ای است و این موضوع در برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی با جدیت پیگیری می شود و در بودجه سال ۹۷ کل کشور هم به عنوان یک جهت گیری دنبال خواهد شد.

نسخه مناسب چاپ