انتقاد فرماندار قرچک از ضعف اطلاع رسانی روابط عمومی ها
قرچک – خبرنگار اطلاعات :فرماندار قرچک گفت : ارتباط روابط عمومی‌ها با اصحاب رسانه در قرچک ضعیف است.مسعود مرسلپور در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان قرچک اظهار داشت: روابط عمومی ها نقش بسزایی در سازمان و اداره خود ایفا می کنند که اطلاع رسانی و ارایه برنامه های ادارات متبوع از اهم این موضوعات است.
وی افزود : روابط عمومی ها باید اقدامات اداره مربوطه را اطلاع رسانی کنند و جامعه هدف را از اقداماتی که در نهاد و اداره انجام می شود را آگاه سازند .
رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان قرچک اضافه کرد : بخش نارضایتی از مردم در دستگاه های اجرایی بر عهده روابط عمومی است که در بخش اطلاع رسانی ضعیف عمل می کند و باید در این عرصه فعال باشند .
فرماندار قرچک افزود: روابط عمومی ها باید ارتباط خود را با خبرنگاران تقویت کنند و اخبار خود را در اختیار خبرنگاران قرار دهند .
مرسلپور گفت : مسئولان روابط عمومی ها باید از فضای مجازی برای اطلاع رسانی خود استفاده کنند و از این فرصت استفاده لازم و کافی را ببرند و نگذار ند فضای مجازی به عنوان یک تهدید وارد عمل شود .فرماندار قرچک در پایان خطاب به مسئولان روابط عمومی هاتاکید کرد: نقد پذیر باشید و در مقابل نقدهایی که به سازمان و ادارات می شود، پاسخ منطقی بدهید .

نسخه مناسب چاپ