انرژی‌های پاک
این روزهــا داریم به آخر پاییز می رسیم ولی هــنوز بارندگی کـافی نداشته ایم و چه بسا برف و باران زمستانی هم زیاد نداشته باشیم زیرا زمین در اثر رفتارهای نادرست ما، گرم شده است و نظم طبیعت از بین رفته است.
من درباره این موضوع، در کلاس علوم کنفرانس دادم و دوست داشتم به همه دوستانم بگویم که تا می‌توانیم باید از سوخت‌های پاک استفاده کنیم. مثلا از انرژی خورشید برای گرم کردن آب، گرم کردن اتاق یا روشن کردن چراغ در شب استفاده کنیم. این موضوع خیلی جالب است و خوب است که همه ما درباره اجرایی کردن آن، مطالب ساده و متنوع پیدا کنیم و بخوانیم.
مونا صالحی- ۱۲ ساله

code

نسخه مناسب چاپ