بهره مند ی۵۳۸ هزار خانوار گلستانی ازمزایای گاز
گرگان_ خبرنگار اطلاعات :شمار بهره مند ی خانوار های گلستانی از گاز طبیعی از مرز ۵۳۸ هزار خانوار فراتر رفته است.
صفر علی جمال لیوانی مدیر عامل شرکت گاز استان گلستان افزود:درحال حاضر ۵۳۸ هزار و ۱۳۰ خانوار استان مشترک گاز هستند که از این تعداد ۹۸۰۰ خانوار امسال زیر پوشش قرار گرفته اند.
وی گفت : ۱۰۰ درصد خانوار های شهری و۹۳ درصد خانوار های روستایی استان از این انرژی پاک برخوردارند .
مدیر عامل شرکت گاز استان گلستان با تاکید بر لزوم مدیریت مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی ،یاد آورشد :یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در روندتوسعه گاز رسانی و ارائه خدمات مطلوب به هموطنان عزیز ، تامین منابع مالی است ، بنابراین از تمامی مشترکین عزیز تقاضا داریم با پرداخت به موقع قبوض مصرفی ما را در این امر مهم یاری دهند.

نسخه مناسب چاپ