دکتر سیدمهدی الوانی عضو پیوسته جدید فرهنگستان علوم شد
 

روز پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ یکصد و بیستمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم با حضور ۴۰ عضو پیوسته از مجموع ۴۶ عضو پیوسته فرهنگستان، به ریاست دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم برگزار شد .
ابتدا دکتر سیدمصطفی محقق داماد عضو پیوسته و رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان آیاتی از کلام الله مجید تلاوت کرد. در ادامه و پیش از دستور جلسه، دکتر مهدی گلشنی عضو پیوسته گروه علوم پایه فرهنگستان ملاحظات خود را پیرامون نحوه اعطای جایزه جهانی مصطفی(ص) که در ۲ دوره توسط جمهوری اسلامی ایران اعطا شده است بیان کرد و اظهار داشت که این جایزه نباید اولا به تعدادی تکنولوژی خاص تعلق گیرد و ثانیا اعطای جایزه در این دو دوره ربطی به جهان اسلام نداشته است. دکتر گلشنی با اشاره به نامه و ملاحظات دکتر داوری اردکانی ریاست فرهنگستان درخصوص نحوه اعطای این جایزه و استعفای ایشان از شورای سیاستگذاری جایزه، اعلام کرد که لازم است جامعه علمی کشور و مجمع عمومی فرهنگستان نیز در این خصوص اعلام نظر کند. پس از آن دکتر محمدرضا عارف عضو پیوسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان و دکتر محمدرضا مخبر دزفولی عضو پیوسته گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان علوم نیز ضمن تأیید سخنان دکتر گلشنی و نامه دکتر داوری اردکانی، ملاحظاتشان را مطرح کردند و اظهار داشتند که لازم است در نحوه اعطای این جایزه تجدید نظر شود که پس از بحث و تبادل نظر قرار شد ملاحظات مجمع عمومی فرهنگستان علوم در خصوص اعطای جایزه جهانی مصطفی(ص) طی نامه ای از طرف مجمع برای شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود.
در ادامه و پس از تصویب صورت جلسه قبلی مجمع، پیشنهاد عضویت پیوسته دکتر سیدمهدی الوانی در گروه علوم انسانی فرهنگستان مطرح شد که پس از معرفی ایشان و تبادل نظر، با رأی گیری کتبی عضویت پیوسته دکتر سیدمهدی الوانی در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. دکتر سیدمهدی الوانی استاد مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی است که از سال ۱۳۷۸ عضو وابسته فرهنگستان و رئیس شاخه مدیریت گروه علوم انسانی بوده اند. ایشان دارای مدک دکتری تخصصی مدیریت از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی است.
در ادامه پیشنهاد تمدید عضویت وابسته آن دکتر علی اکبر صالحی، دکتر محمد رحیمیان و دکتر امیرالبدوی برای یک دوره چهار ساله دیگر در گروه علوم مهندسی، پیشنهاد تمدید عضویت وابسته آن دکتر رضا نیلی پور و دکتر عزت‌الله نادری برای یک دوره چهار ساله دیگر در گروه علوم انسانی و پیشنهاد تمدید عضویت وابسته آن دکتر محمد اخوان، دکتر جواد بهبودیان، دکتر حبیب تجلی، دکتر مگردیچ تومانیان، دکتر محمدرضا سعیدی، دکتر کاظم سیدامامی، دکتر محمدعلی شاهزمانیان، دکتر مجتبی شمسی پور، دکتر محمدمهدی شیخ جباری، دکتر محمود شمسی شهرآبادی، دکتر حبیب الله فیروزآبادی، دکتر علی اکبر موسوی موحدی برای یک دوره چهار ساله دیگر در گروه علوم پایه به تصویب رسید.
در بخش پایانی جلسه دکتر فتح الله مضطرزاده عضو پیوسته گروه علوم پایه فرهنگستان علوم سخنانی با عنوان «دانش بنیان چیست؟» ارائه کرد و پس از آن حاضران پیرامون موضوع دانش بنیان و به طور کلی جایگاه علم و استفاده از علم در کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.

نسخه مناسب چاپ