قاتل محیط‌بان پارک بمو قصاص شد
سرویس حوادث: قاتل محیط‌بان شهید پارک بمو قصاص شد.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست فارس، حکم قصاص قاتل منوچهر شجاعیان، در محل زندان عادل‌آباد شیراز اجرا شد‌.منوچهر شجاعیان، محیط‌بان پارک ملی بمو چهارم تیرسال ۱۳۹۵ هنگام انجام وظیفه، به ضرب گلوله‌ یک شکارچی به شهادت رسید.‏

نسخه مناسب چاپ