کشف هشتمین محموله طلای قاچاق در گمرک ‏
سرویس حوادث:‌گمرک ایران از کشف هشتمین محموله طلای قاچاق در یک ماهه اخیر از مسافران ورودی از ترکیه خبر داد.
قاچاقچیان طلا این بار دست به شگرد جدیدی زدند و با توجه به کشف محموله‌های طلا توسط ماموران گمرک از مسافران ایرانی در هفته‌های گذشته این بار سعی کردند تا با ترفند جدید و با استفاده از ۴ تبعه ترکیه‌ای محموله طلای خود را به صورت قاچاق وارد کشور کنند.
مأموران گمرک توانستند از ۴ تبعه ترکیه‌ای مقدار ۲ کیلو و ۲۴۸ گرم طلای ساخته شده و زیورآلات قاچاق کشف و ضبط کنند.

نسخه مناسب چاپ