امروز در تاریخ
رفع محاصره دریایی ایران
چهار ماه پس از براندازی ۲۸ امُرداد، بیست و نهم آذر ۱۳۳۲ نشست شرکت های نفتی و کارشناسان مربوط که در لندن برای بررسی سرنوشت نفت ایران برگزار شده بود! به کار خود پایان داد و از دولت انگلستان خواست: اینک که دولت دکتر مصدق ساقط شده و ملّیون ایران قدرت را از دست داده اند لازم است که انگلستان به محاصره دریایی ایران پایان دهد تا بتوان کار صدور نفت را از سر گرفت.
چند ساعت پس از اعلام این خواست شرکت‌های نفتی اصطلاحا بین المللی، دولت انگلستان این توصیه را پذیرفت و به محاصره دریایی دو سال و نیمه ایران پایان داد.

درگذشت ابوالحسن صبا
استاد ابوالحسن صبا موسیقیدان نامدار ایران زمین ۲۸ آذر ماه سال ۱۳۳۶ درگذشت. وی در ۱۲۸۱ به دنیا آمده بود. استاد صبا مدرس هنرستان موسیقی ایران در همه رشته های موسیقی مهارت و نبوغ داشت. او یک موسیقی شناس برجسته بود و روی موسیقی ملی و محلی ــ قدیم و جدید ــ ایران کار کرد. استاد صبا مقدمات کار جمع آوری ترانه های محلی ایران را فراهم ساخته بود که عمر پربارش به پایان رسید .
میهن ما از معدود کشورهای جهان است که ترانه های محلی آن که پاره ای قدمت چند صد ساله دارند جمع آوری نشده اند و بعضی از آنها در شرف انقراض و از یاد رفتن هستند، و این میراث ملی از دست خواهد رفت.

نخستین دیدار حکمران بحرین از ایران
برای نخستین بار پس از انصراف شاه از تعقیب دعاوی ایران نسبت به بحرین ۱۹ دسامبر سال ۱۹۷۰ حکمران این جزیره در تهران با مقام های دولت وقت ایران وارد مذاکره شد. وی روز پیش از این وارد تهران شده بود.
به تصویب مجلس شورا، بحرین عنوان استان ۱۴ ایران گرفته بود که سال ها بعد ناگهان شاه در جریان دیدار از هند! در یک مصاحبه مطبوعاتی پذیرفت که سرنوشت بحرین از راه انجام رفراندم تعیین شود، ولی این رفراندم تنها در بحرین انجام گرفت! و نظر ملت ایران استعلام نشد.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ