انتخابات هیأت رئیسه شورای اسلامی هرمزگان ‏
بندرعباس ـ خبرنگار اطلاعات: سند توسعه شهرها و روستاهای هرمزگان با کمک شورای اسلامی استان باید تدوین شود.‏
سرپرست معاونت عمرانی استانداری هرمزگان در نخستین نشست اعضای دور پنجم شورای اسلامی این استان گفت: اعضای شورا اولویت‌های هر شهر و روستا را برای تدوین این سند مشخص کنند.‏
رضا مدرس افزود: با استفاده از ظرفیت شورای اسلامی استان اقدامات توسعه‌ای در شهرها و روستاها اجرا می‌شود.‏
در این نشست با رأی‌گیری، اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی استان هرمزگان انتخاب شدند.‏
جمشید خرمی با ۸ رای از ۱۳ رای به عنوان رئیس شورای اسلامی استان، عقیل مدنی با ۸ رای نائب رئیس، محمد آوازه با ۱۳ رای به عنوان منشی و باقر بهرامی با ۷ رأی به عنوان سخنگوی شورای اسلامی هرمزگان انتخاب شدند.‏
همچنین در این رأی گیری سید یعقوب دریانورد با ۸ رأی و کیانوش جهانبخش با ۷ رأی به عنوان نمایندگان هرمزگان در شورای عالی استان‌های کشور برگزیده شدند.‏
شورای اسلامی استان ۱۳ عضو دارد که از هر استان یک نفر از اعضای شورای اسلامی در آن عضو هستند.‏

نسخه مناسب چاپ