منطقه آزاد تجاری در لنجان ایجاد می‌شود
زرین شهر ـ خبر نگار اطلاعات : ایجاد منطقه آزاد تجاری لنجان با مساحت ۳۰۰ هکتار در شهرستان لنجان در هیات‌دولت مصوب شده است وفقط نیاز به مصوبه مجلس دارد.مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان با اعلام این خبرافزود: ایجاد منطقه آزاد تجاری لنجان، مهمترین راهکار جذب سرمایه گذاری خارجی و کمک به تولید و اشتغال در این شهرستان است.
محمد جواد بگی همچنین از حمایت شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان برای ساخت منطقه آزاد تجاری و شهرک حمل و نقل در مجاورت هم در شهرستان لنجان خبر داد و گفت: امروز برای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در کشور ملزم به استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود در زمینه جذب سرمایه‌گذاری هستیم.
وی اضافه کرد: جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مهمترین رویکردهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای ایجاد اشتغال در کشور و کمک به ارتقای فناوری صنایع و بخش‌های تولیدی کشور است. او معافیت مالیاتی و گمرگی مناطق آزاد تجاری را یکی از مشوق‌های اصلی جذب سرمایه‌گذاران خارجی در این مناطق دانست و افزود: در صورت جذب و فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در این مناطق، علاوه بر کمک به تولید و اشتغال شاهد انتقال فناوری از شرکت‌های خارجی به داخل کشور و همچنین کمک به دستیابی به بازارهای صادراتی خواهیم بود.
بگی با اشاره به اینکه انتخاب سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها به عنوان متولی احداث مناطق آزاد تجاری یکی از تجربه‌های موفق در کشور است، گفت: همچنین شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان از شهرک صنعتی خصوصی فولاد در شهرستان لنجان حمایت می‌کند.

نسخه مناسب چاپ