بررسی «هزل و طنز در شعر سنایی»
«هزل و طنز در شعر سنایی» بررسی می‌شود.
به گزارش ایسنا، نهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ سنایی به «تاملی بر هزل و طنز در اشعار سنایی» اختصاص دارد که در روز چهارشنبه ۲۹آذر ساعت ۱۶:۳۰با سخنرانی دکتر اسماعیل امینی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.

نسخه مناسب چاپ