«رامافوسا» جایگزین جاکوب زوما شد
 

ایسنا: معاون اول رئیس‌جمهوری آفریقای جنوبی به عنوان رهبر حزب حاکم کنگره ملی آفریقا در این کشور انتخاب شد. «سیریل رامافوسا»ی ۶۵ ساله به رغم فعالیت در عرصه سیاسی آفریقای جنوبی و داشتن سمت معاون اول ریاست‌جمهوری این کشور، به عنوان یکی از افراد ثروتمند کشورش شناخته می‌شود. رامافوسا موفق شد با شکست رقیبش نکوسازانا دلامینی-زومای ۶۸ ساله که همسر سابق رهبر فعلی این کشور است، به عنوان رهبر حزب کنگره ملی آفریقا انتخاب شود. بدین ترتیب رامافوسا جایگزین جاکوب زوما، رئیس جمهوری و رهبر فعلی حزب حاکم کنگره ملی آفریقا می‌شود.

نسخه مناسب چاپ