راه اندازی سامانه پاسخگویی بیمه مرکزی ایران
فعالیت سامانه پاسخگویی بیمه مرکزی ایران با تماس رئیس کل بیمه مرکزی با شماره چهار رقمی ۲۳۴۲ راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی ایران، عبدالناصرهمتی در این مراسم هدف از راه اندازی این سامانه را حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و در رابطه با اجرای “حقوق شهروندی در نظام اداری” دانست و گفت: بیمه مرکزی در کنار وظایف نظارتی خود، همواره به دنبال بهره گیری از بستر های الکترونیک نوین برای بهبود روند پاسخگویی ارائه خدمات و رسیدگی به شکایات بیمه گذاران بوده است و به همین منظور شماره چهار رقمی ۲۳۴۲ تحت عنوان سامانه پاسخگویی بیمه مرکزی راه اندازی شد.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: سال ۹۵ از سوی شبکه فروش صنعت بیمه، بیش از ۵۶ میلیون فقره بیمه نامه صادر و بیش از ۳۵ میلیون فقره خسارت از سوی شرکت های بیمه پرداخت شده که این آمار بیانگر بزرگتر شدن خانواده صنعت بیمه است؛ لذا با افزایش روزانه بیمه گذاران و بیمه شدگان و متعاقبا پاسخگویی به سوالات و شکایات آنها نیاز به یک سامانه جامع تر از تلفن گویا داشت تا بتوانیم با ارائه خدمات بهتر و سریع تر ضمن رعایت حقوق شهروندی آنها و بهبود مستمر نظام ارائه خدمت، تنوع بخشی به کانال های ارتباطی و افزایش رضایتمندی مردم، گامی موثر در گسترش فرهنگ بیمه و آگاهی مردم از خدمات بیمه برداریم.
وی صف انتظار هوشمند، نظرسنجی از تماس گیرنده، صندوق صوتی و پرسش و پاسخ با اعلام کدرهگیری را از ویژگی های مهم این سامانه دانست و گفت: امیدواریم این سامانه هم در کنار سایر بسترهای الکترونیک بیمه مرکزی همچون سامانه رسیدگی به شکایات بیمه گذاران، سنهاب، شکایت نمایندگان از شرکت های بیمه و استعلام بیمه نامه بتواند از دغدغه‌های بیمه ای مردم بکاهد.

نسخه مناسب چاپ