امروز در تاریخ
نبرد شهریار
در دو روز اول و دوم دی ماه۱۲۹۴، نیروهای تازه نفس روسیه که به بهانه جلوگیری از گسترش نفود آلمان در ایران تا حومه تهران پیشروی کرده بودند در رباط کریم شهریار با ژاندارم ها، افراد مسلح «کمیته دفاع ملی» و ایرانیان داوطلب که اسلحه برداشته بودند درگیری داشتند که این زدو خوردها با پیروزی روس ها به پایان رسید و ایرانیان تلفات سنگین متحمل شدند و دلایل عمده آن ناهماهنگی دفاع گران در جریان زدوخورد و نداشتن اسلحه سنگین بود. روس ها باوجود پیروزی در نبرد رباط کریم شهریار وارد تهران نشدند. با شکست مدافعان تهران و عقب نشینی به شهر، رجالی که به قم مهاجرت کرده بودند و نیز اعضای کمیته دفاع ملی از آنجا عازم اصفهان و کرمانشاه شدند.

مشاهدات حقیقت یاب فرانسوی از اصفهان
«فرانسوا پتی دو لا کروا »دیپلمات و پژوهشگر فرانسوی عصر لوئی چهاردهم ۲۳ دسامبر ۱۶۷۴ (زمان سلطنت شاه سلیمان صفوی) وارد اصفهان شد و دو سال در این شهر ماند.از کروا نقل شده است که گفته بود شنیدم و دیدم که برخی برای جلب اعتماد و اثبات مذهبی بودن، هنگام سجود آنقدر پیشانی خودرا بر مُهر نماز می سایند تا کبود شود و دیگران با مشاهده این کبودی به آنان اعتماد می کنند که از شیعیان مؤمن هستند و دارای انصاف و مروّت و مرد اخلاق و انسانیّت.

زادروز نخستین کتاب طنز
کتاب طنزها تالیف شاعر و فیلسوف رومی کوینتوس هوراتیوس فلاکوس ۲۳ دسامبر سال ۳۵ پیش از میلاد در شهر رم به صورت نسخه های متعدد دستنویس انتشار یافت که باقی مانده است و هنوز مورد مطالعه کسانی است که لاتین می دانند.
این کتاب، نخستین مجموعه طنز به صورت نظم و نثر در تاریخ است و به این لحاظ است که هوراتیوس (در دنیای انگلیسی زبان: هوراس و در آلمان: هوراز ) را پدر طنز در جهان و نخستین طناز در تاریخ بشمار می آورند و واژه طنز در زبان های اروپایی، از عنوان کتاب او گرفته شده است.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ