واگذاری ۱۷ هزار میلیارد ریال سهام
بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد ریال سهم دولتی متعلق به چهار شرکت توسط سازمان خصوصی سازی واگذار می شود.
سهام چهار شرکت دولتی در مجموع به ارزش کل پایه ۱۷ هزار و ۹۱۱ میلیارد و ۷۸۷ میلیون و ۸۸۰ هزار ریال توسط سازمان خصوصی سازی در روز ۱۸ دی امسال روی میز فروش می رود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه(سنا)، بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت کشاورزی دامپروری سفیدرود شامل ۳ میلیون و ۱۷ هزار و ۷۷۱ سهم به قیمت پایه هر سهم ۵ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۷۷۱ ریال و ارزش کل پایه ۱۵ هزار و ۵۱۰ میلیارد و ۹۲۰ میلیون و ۳۲۶ هزار ریال، بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران شامل ۳۲۵ هزار و ۱۲۵ سهم به قیمت پایه هر سهم ۷میلیون و ۲۵۸ هزار و ۲۳ ریال و ارزش کل پایه ۲ هزار و ۳۵۹ میلیارد و ۷۶۴میلیون و ۸۰۸ هزار ریال، بلوک ۱۰درصدی سهام شرکت مجتمع صنایع پتروشیمی دهلران شامل یک میلیون سهم به قیمت پایه هر سهم ۲۹ هزار و ۹۹۳ ریال و ارزش کل پایه ۲۹ میلیارد و ۹۹۳ میلیون ریال و بلوک ۱۵ر۱۶ درصدی سهام شرکت عمران و مسکن سازان استان گلستان شامل ۱۶۱ هزار و ۵۰۰ سهم به قیمت پایه هر سهم ۶۸ هزار و ۷۹۱ ریال و ارزش کل پایه ۱۱ میلیارد و ۱۰۹میلیون و ۷۴۶هزار ریال در این روز روی میز مزایده خواهند رفت.
همچنین مبلغ سپرده شرکت در مزایده سهام شرکت کشاورزی دامپروری سفیدرود ۴۶۵ میلیارد و ۳۲۷ میلیون ریال، سهام شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران ۷۰میلیارد و ۷۹۲ میلیون ریال، سهام شرکت مجتمع صنایع پتروشیمی دهلران ۸۹۹ میلیون ریال و سهام شرکت عمران و مسکن سازان استان گلستان ۳۳۳ میلیون ریال تعیین شده است.

نسخه مناسب چاپ