رتبه نخست کشت محصولات گلخانه‌ای خلخال در استان اردبیل
اردبیل ـ خبرنگار اطلاعات: شهرستان خلخال با راه اندازی تعداد گلخانه‌ها مقام اول استان اردبیل را در میزان تولید محصولات گلخانه‌ای کسب کرد.‏
معاون تولیدات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اظهار این خبر، افزود: کشاورزی برپایه استفاده کم از آب و توسعه آن درشهرستان خلخال رشد موفقی داشته است. ‏
احمد شهریار اضافه کرد: قصد داریم با ایجاد خزانه و نهالستان گردو و توسعه کشت زعفران و محصولات باغی میزان آن را دراین شهرستان به دو برابر برسانیم.‏
فرماندار خلخال نیز با انتقاد از عدم اجرای پایاب برای ۹ سد احداث شده دراین شهرستان افزود: خلخال از قابلیت‌های کشاورزی زیادی برخوردار است که درصورت ساخت این پایاب‌ها رشد محصولات کشاورزی و طرح‌های اشتغالزایی آن نیز افزایش خواهد یافت.‏

نسخه مناسب چاپ