راه‌اندازی مراکز ارائه مراقبت پرستاری در منزل ‏
‏کرمانشاه ـ خبرنگار اطلاعات: مراکز ارائه مراقبت پرستاری در منزل در بیمارستان‌های استان کرمانشاه راه‌اندازی شد.‏
مدیر خدمات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تأیید این خبر، اظهار داشت: ۱۱ مرکز دارای مجوز در استان کرمانشاه فعال است و از این ۱۱ مرکز دارای مجوز؛ ۸ مرکز در شهرستان کرمانشاه، یک مرکز درهرسین و ۲ مرکز نیز در کنگاور در حال خدمات‌رسانی است.‏‌رضا پورمیرزا گفت: کادر پرستاری این مراکز شامل پرستار، بهیار، کمک بهیار، کارشناس بیهوشی و کارشناس اتاق عمل است.‏
وی اضافه کرد: یک مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل به ازای هر۵۰ هزار نفر جمعیت راه‌اندازی می‌شود و با هماهنگی بیمارستان‌ها، بیمارانی که نیازمند دریافت خدمات پرستاری در منزل هستند به این مراکز معرفی می‌شوند.‏‌پورمیرزا افزود: دسترسی به خدمات مناسب و پرسنل کار آزموده و ماهر در محل زندگی و کاهش رفت و آمد و مراجعه بیمار به بیمارستان‌ها برای موارد جزیی از مزیت‌های این طرح است.‏

نسخه مناسب چاپ